ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 7,740,505 คน ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 428,342 ราย และรักษาหายแล้ว 3,966,566 คน

สหรัฐเมริกา ยังมียอดผู้ป่วยสะสม 2,116,922 คน เสียชีวิต 116,825 คน อันดับสองเป็นของ บราซิล ยอดผู้ป่วยสะสม 829,902 เสียชีวิต 41,901 ราย ซึ่งแซงตัวเลขคนตายของ สหราชอาณาจักร ที่มี 41,481 ราย จากยอดผู้ป่วยสะสม 292,950 คน อันดับห้าของโลก

อันดับสามเป็นของ รัสเซีย ยอดผู้ป่วยสะสม 511,423 คน เสียชีวิต 6,715 ราย ส่วนอันดับสี่เป็นของ อินเดีย ยอดผู้ป่วยสะสมเกินสามแสนคนที่ 309,603 คน เสียชีวิต 8,890 ราย อันดับหกเป็นของ สเปน ยอดผู้ป่วยสะสม 290,289 คน เสียชีวิต 27,136 ราย

อันดับเจ็ดเป็นของ อิตาลี ยอดผู้ป่วยสะสม 236,305 คน เสียชีวิต 34,223 ราย อันดับแปดเป็นของ เปรู ยอดผู้ป่วยสะสม 220,749 คน เสียชีวิต 6,308 ราย อันดับเก้าเป็นของ เยอรมนี ยอดผู้ป่วยสะสม 187,251 คน เสียชีวิต 8,863 ราย อันดับสิบเป็นของ อิหร่าน ยอดผู้ป่วยสะสม 182,525 คน เสียชีวิต 8,659 ราย

ที่มา : ข่าวสด
295 Views