ดูภาพถ่ายของโลก Earth จากดาวอังคารและยังเห็นดาวศุกร์ Venus ด้วย ถ่ายโดยรถอวกาศของ NASA’s ชื่อ Curiosity ในช่วงเวลากลางคืน รถอวกาศ Curiosity ได้อยู่บนดาวอังคารมา 7 ปีแล้ว ได้ส่งข้อมุลมากมายกลับมาที่โลก นอกจากถ่ายภาพต่างๆ พิสูตรว่าครั้งหนึ่งดาวอังคารเคยมีน้ำอยู่ บ่อหลุมต่างๆที่มีความกว้างเป็นระยะหลายไมล์แสดงให้เห็นว่ามีสิ่งมาประทะอย่างแรงกับผิวคาว และยังมีเครื่องวัดรังสีและอากาศบนรถอวกาศ เก็บข้อมูลเพื่อสร้างชุดป้องกันเตรียมไว้สำหรับนักบินอวกาศที่จะไปดาวอังคารในวันข้างหน้า

รถอวกาศ Curiosity ยังมีกระแสไฟฟ้าที่สามารถจะอยู่ต่อบนดาวอังคารอีก 7 ปี รวมทั้งสิ้น 14 ปี

อ่านข่าวเพิ่มที่ space.com

647 Views