เพื่อไทย ติง บิ๊กตู่ อัดงบฯ 64 จัดเต็มซื้ออาวุธเสริมกองทัพ เมินงานสาธารณสุข ลั่นโลกยุคใหม่ สู้กันด้วยการรักษาสุขภาพประชาชน

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ว่า การจัดทำงบประมาณ 2564 ไม่มีอะไรใหม่ เป็นการตัดแปะข้อความมาจากงบประมาณปี 2563 ไม่สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านสาธารณสุขครั้งสำคัญ

ดังนั้น การจัดทำงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับสาธารณสุขมากกว่างบประมาณด้านอื่นๆ รัฐบาลต้องตระหนักรู้ว่าโลกกำลังต่อสู้กับอะไร จำเป็นต้องตัดลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไป ที่ผ่านมางบกระทรวงกลาโหมตลอด 6 ปีมากเกินความจำเป็น ในปี 2564 อาจจะดูว่างบกระทรวงกลาโหมลดลงแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่งบประมาณการจัดซื้ออาวุธไม่มีการปรับลดลง รัฐบาลยังดเต็มการจัดซื้ออาวุธสำหรับกองทัพอย่างเต็มที่ ทั้งที่งบประมาณต้องใช้ในการจัดการด้านสาธารณสุข แต่รัฐบาลกลับไม่ให้ความสำคัญมากนัก

นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการรักษาสุขภาพประชาชนมากกว่าที่ผ่านมา เน้นการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข การเพิ่มงบประมาณพัฒนาโรงพยาบาลประจำตำบล เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ไปแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยให้โรงพยาบาลประจำตำบลมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสม.ในการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยในพื้นที่

รัฐต้องจัดสวัสดิการให้คนกลุ่มนี้ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเบื้องต้น จะช่วยลดภาระแพทย์ได้มาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ต้องจัดลำดับความสำคัญ อย่าทำตามความเคยชินดังเช่นที่ผ่านมา การเพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณสุข จะเกิดประโยชน์มากกว่าเพิ่มศักยภาพด้านอาวุธของกองทัพ โลกยุคใหม่สู้กันด้วยการรักษาสุขภาพประชาชน ไม่ใช่การซื้ออาวุธมาประหัตประหารชีวิตกันอย่างในอดีต

 

 

 

ที่มา : ข่าวสด

612 Views