เปิดมุมมองและเหตุผลของชาวไทยในอเมริกาที่เข้าร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหว ‘Black Lives Matter’ ซึ่งไม่เพียงจะร่วมเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของชาวอเมริกันผิวดำเท่านั้นแต่ยังสะท้อนปัญหาของการถูกเลือกปฏิบัติ ความไม่เท่าเทียม และการเหยียดเชื้อชาติสีผิวที่เกิดขึ้นกับชนกลุ่มน้อยอื่นๆในสังคมอเมริกันด้วยเปิดมุมมองและเหตุผลของชาวไทยในอเมริกาที่เข้าร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหว’Black Lives Matter’ ซึ่งไม่เพียงจะร่วมเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของชาวอเมริกันผิวดำเท่านั้นแต่ยังสะท้อนปัญหาของการถูกเลือกปฏิบัติ ความไม่เท่าเทียม และการเหยียดเชื้อชาติสีผิวที่เกิดขึ้นกับชนกลุ่มน้อยอื่นๆในสังคมอเมริกันด้วย

เครดิต วีโอเอไทย

582 Views