สารผ่านวีดิทัศน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส ประจำปี 2563

ชมวีดิทัศน์สารของนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

742 Views