เช้าวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2020 เกิดแผ่นดินไหว 4.2 แถว Pacoima ตอน 4.29 AM ตามด้วย aftershock 3.3 และ 3.9 เวลา 6.48 AM

 

617 Views