คุณ โจ ไบเด็น ได้เลือก Kamala Harris วุฒิสมาชิกจากแคลิฟอร์เนียเป็นผู้เข้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิปดีกับเขา


วุฒิสมาชิกจากแคลิฟอร์เนีย Kamala Harris เกิดที่เมือง Oakland แม่ของเธอ ชยามาลา โกปาลัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านมะเร็งเต้านมที่อพยพมาจากอินเดียในปี 2503  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านต่อมไร้ท่อที่ UC Berkeley  พ่อของเธอ โดนัลด์ แฮร์ริส เป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งอพยพมาจากจาเมกาในปี 2504 เพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ที่ UC Berkeley

620 Views