ท่านเป็นหมอในห้องฉุกเฉินเกี่ยวกับ coronavirus เมือง Panama City รัฐ Florida เมืองที่การแพร่เชื้อ COVID-19 มากเมืองหนึ่ง ท่านแนะนำ วิธีช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วย coronavirus ขั้นรุนแรงสาเหตุการเสียชีวิต ของผู้ป่วยส่วนใหญ่คือผู้ป่วยขาดอ๊อกซิเจน เนื่องจากเชื้อ coronavirus จับตัวกันเป็นเมือกเหนียว (กรูเหนียว)หนาแน่นที่ปอด ปกคลุมลงไปส่วนล่างของปอด ทำให้อ๊อกซิเจนจากการหายใจ ไม่สามารถ เข้าสู่ร่างกายได้ จนเสียชีวิต


วิธีช่วยด้วยการนั่งคุกเข่ากึ่งนอน( ท่ากราบ )โดยการเอาหน้าซุกหลังมือ พร้อมสูดลมให้เต็มปอดและไอจาม เพื่อให้เสลดนำ้เมือกไหลออกจากปอด และลดจำนวนลง จะทำให้การหายใจดีขึ้น และควรทำวันละหลายชัวโมง หรือมากสุดจนกว่าอาการทุเลา หรือเวลาทำมีคนช่วย ตบสีข้างเบาๆเหมือนเขย่าปอด ให้เมือกเหนียวออกมา ก็จะดี การช่วยให้เมือกเหนียวอ่อนตัว ท่านแนะนำ ดื่ม นำ้ขิงผสมขมิ้นและนำ้ผึ่งจากธรรมชาติ สามอย่างนี้ จะช่วยให้เมือกเหนียว อ่อนตัว

ขอขอบคุณ. คุณหมอท่านนี้ที่นำสิ่งเป็นประโยชน์มาเสนอแนะอีกประเด็นเพิ่มเติม ..ผู้รู้..เสนอแนะน้ำผึ้งผสมนำ้มะนาว ผสมขมิ้นผง นำ้ขิง หรือนำ้อุ่น ดื่มกินประจำ หรือใช้นำ้เกลือกลั้วปาก จะช่วยลด coronavirus ถือเป็นสิ่งดี เป็นประโยชน์มาก เวลานี้กะชายขาวมีประโยชน์มาก

280 Views