ธรรมศาสตร์จะไม่ทน : ผลสอบย้ำ มธ.ไม่รู้เรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับสถาบันฯ ที่ผู้ชุมนุมเสนอ

"ธรรมศาสตร์จะไม่ทน"

คำบรรยายภาพ,ตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอ่าน 10 ข้อเรียกร้องว่าด้วยสถาบันกษัตริย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ออกเอกสารชี้แจงผลการสอบสวนข้อเท็จจริงการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 ยืนยันว่าทั้งมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ไม่ทราบล่วงหน้า ว่ากลุ่มนักศึกษาซึ่งจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวจะเสนอข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมการสอบสวนและรวบรวมข้อเท็จจริงการชุมนุมพบว่า มธ.อนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันว่าจะอยู่บนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และหยุดคุกคามประชาชน

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการชุมนุมโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ที่ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ซึ่งตำรวจประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมราว 2,500 คน ไฮไลต์ของการชุมนุมเกิดขึ้นเมื่อผู้ชุมนุมได้ประกาศข้อเรียกร้อง 10 ข้อว่าด้วยการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ และต่อมามีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นการ “ขยับเพดาน” การพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในไทย

มธ.ระบุด้วยว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งในการระงับการชุมนุมเมื่อได้เกิดเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลือกใช้วิธีนุ่มนวลในการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมด้วยการรวบข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดกฎหมายต่อไปในอนาคต

ชุมนุมธรรมศาสตร์

คำบรรยายภาพ,ตำรวจประเมินว่ามีผู้ร่วมชุมนุมเมื่อ 10 ส.ค. ราว 2,500 คน

คณะกรรมการสอบสวนและรวบรวมข้อเท็จจริงการชุมนุมยังมีข้อห่วงใยว่ามหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาควรกําหนดแนวปฏิบัติภายในอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามสิทธิพลเมืองที่ได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสอบสวนฯ เห็นว่า การแสดงออกต่าง ๆ ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทุกฝ่ายจึงพึงระมัดระวังการใช้คําว่า “ธรรมศาสตร์” หรือคําใด ๆ ที่ทําให้สังคมเข้าใจว่าเป็นตัวแทนหรือเป็นเจตจํานงร่วมกันของประชาคม ธรรมศาสตร์ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการนําไปสู่ประเด็นโต้แย้งและความเสียหายในวงกว้าง


BBC THAI

283 Views