[responsivevoice voice=”Thai Female” buttontext=”ฟังข่าว 30 วินาที”]


CDC กล่าวเมื่อวานนี้ให้ทางทุกรัฐในสหรัฐเตรียมพร้อมกับวัคซีนของโควิด19ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2020 มีผู้คนส่วนใหญ่ยังวิตกว่าจะปลอดภัยหรือไม่ การทดลองวัคซีนในสหรัฐกับมนุษย์ยังอยู่ในขั่นที่สามและผลตรวจยังจะไม่มาจนกว่าจะสิ้นปี 2020 ตามกำหนดของกฎหมายที่ตั้งไว้ คำสั่งที่ให้ CDC ศูนย์ป้องกันโรคของสหรัฐ ประชาชนจำนวนกล่าวว่าคำสั่งน่าจะมาจากทำเนียบขาว ซึ่งมาตรงเวลากับการเลือกตั้งพอดีห่างกันเพียงหนึ่งหรือสองสัปดาห์ ประชาชนพูดว่าน่าจะเป็นเรื่องการเมืองมากกว่า และยังไม่อยากเสี่ยงชีวิตกับวัคซีนตัวใหม่จนกว่าจะมั่นใจกับผลลัพธ์จากการทดลอง

ในประวัติศาสตร์ของโลก วัคซินใช้เวลามากถึงสี่ปีในการค้นคว้าตดลองผลืตและจำหน่าย ในโควิต19วัคซีนนี้จะเป็นวัคซีนแรกที่ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปี แพทย์ทั่วสหรัฐถูกถามว่าเขาจะแนะนำวัคซีนที่จะออกมาในภายเดือนตุลาคมนี้ให้กับคนไข้หรือคนในครอบครัวของเขาไหม แพทย์ทุกคนพูดด้วยความกังวลใจว่าเขาเองก็ยังไม่ได้เห็นข้อมูลผลทดลองของวัคซีนตัวนี้ ผลทดลองน่าจะมีมากกว่านี้เพื่อทุกคนจะมั่นใจในวัตซีนตัวนี้
[/responsivevoice]


895 Views