[responsivevoice voice=”Thai Male” buttontext=”ฟังข่าว 4 นาที”]

ขณะที่พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท.24) ขยับขึ้นพลโทในตำแหน่ง รองเสนาธิการทหารบก พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี ไปเป็น ผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม (ตท.21) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก กลับไปเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ปรีชา จึงมั่นคง (ตท.21) รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ (ตท.21) รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 (ตท.22) ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 4

ด้านกองทัพเรือ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน หรือ บิ๊กอุ้ย ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผช.ผบ.ทร. (ตท.20 ) เป็น ผบ.ทร. ขณะที่กองทัพอากาศ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ (ตท.20) เป็นผบ.ทอ ส่วนกองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร (ตท.21) ขึ้นเป็น ผบ.ทสส. พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหาร พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

[/responsivevoice]

ที่มา : สยามรัฐ

907 Views