[responsivevoice voice=”Thai Female” buttontext=”ฟังข่าว 4 นาที”]

ชายหาดป่าตอง แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกในจังหวัดภูเก็ต กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในช่วงวันหยุดยาว 4-7 กันยายน มีนักท่องเที่ยวไทยทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้น แม้จะยังมีจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวที่อยู่รอบหาดกลับมาเปิดให้บริการได้ทั้งหมด แต่ก็เป็นความหวังที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของผู้ประกอบการ แรงงาน และคนตกงานในพื้นที่ได้ หลังขาดรายได้มานานหลายเดือนเพราะการระบาดของ COVID-19

นางจันทร์เพ็ญ ขวัญยืน อดีตแม่บ้านทำความสะอาด เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีใครจ้างทำความสะอาดมานานถึง 6 เดือน เพราะบ้านเช่าและโรงแรมปิด ทำให้ต้องมาเปลี่ยนอาชีพมาขายอาหารเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว แต่ก็แอบหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ภูเก็ตลำบากมาก อยากให้รัฐบาลช่วยเยียวยาอีก 

นายธนาวุฒิ ศรีลาดเลา หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ โรงแรมดับเบิลทรีบายฮิลตัน จ.ภูเก็ต แนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าชาวไทยมาเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ขณะที่ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต มีการปรับตัวรองรับลูกค้าคนไทย โดยปรับลดราคาห้องพักลงมากว่าร้อยละ 60 ส่วนราคาอาหารก็ปรับลดลงเช่นกัน ซึ่งจะช่วยลบภาพจำในอดีตภูเก็ตแพงและเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หลายๆ คนจะมองภูเก็ตว่าของแพงในเรื่องการใช้จ่ายและลูกค้าส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติ แต่ตอนนี้ภูเก็ตกลับมาแล้ว กลับมาเป็นคนของไทยแล้ว 

น.ส.จรัสศรี ตรีทอง นักท่องเที่ยว กล่าวว่าเดินทางจากจังหวัดชุมพร ตั้งใจมาเที่ยวภูเก็ตเพราะมีสถานที่สวยงาม ยืนยันว่าค่าใช้จ่ายและค่าอาหารในครั้งนี้ไม่ได้แพงเกินไป

ภูเก็ตเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยว ที่เที่ยวเยอะ ตอนนี้มีคนมาเที่ยวพอสมควร ราคาอาหารที่พัก ราคาปกติ คิดว่าไม่แพง

นางนภสร ค้าขาย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ระบุว่าในช่วงหยุดยาว 4 วัน มีโรงแรมที่เปิดให้บริการ 125 แห่ง ห้องพักประมาณ 8,000 ห้อง จะมีอัตราเข้าพักประมาณ ร้อยละ 30 จำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 15,000 คน โดยร้อยละ 98 เป็นนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติที่อยู่ในไทยร้อยละ 2 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันประมาณ 5,500 บาท คาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนตลอด 4 วันประมาณ 80 ล้านบาท

 

 

 

[/responsivevoice]

747 Views