สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการณ์ เรื่อง การชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 14 ตค. และสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน

โดยระบุว่า ตามที่มีการชุมนุมของกลุ่ม คณะราษฎร บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณทำเนียบรัฐบาลและบริเวณใกล้เคียงในวันที่ 13-15 ตค. ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง แก้ไขรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสถาบัน ซึ่งสถานการณ์ยังคงดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบัน และยังไม่มีทีท่าว่าจะคลายความตึงเครียดลง

พวกเรา ผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้งสามมหาวิทยาลัย ขอแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1 การจับกุมแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมต่าง ๆ แม้ว่าการดำเนินการจับกุมจะเป็นไปตามหมายจับที่ศาลได้อนุมัติไว้ แต่การดำเนินการจับกุม รวมถึงการพิจารณาการประกันตัวผู้ต้องหา จะต้องเป็นไปโดยธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาที่ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ตามมาตรา 108/1 ได้มีสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดี และต้องให้ผู้ต้องหานั้นมีสิทธิในการติดต่อทนายความได้

ขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้บังคับกฎหมายอย่างเป็นธรรม และไม่ใช่จับกุมเพียงเพราะต้องการให้การชุมนุมยุติลง หรือขัดขวางไม่ให้แกนนำผู้ชุมนุม ได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป พวกเราเชื่อว่า “ไม่มีบุคคลใดต้องถูกจับกุมเพียงเพราะเขามีความเห็นต่าง”

2 ขอเรียกร้องไปยังผู้บังคับใช้กฎหมาย ให้ใช้บังคับกฎหมายอย่างละมุนละม่อม จากเบาไปหาหนัก เพื่อมิให้เกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้น

3 กรณีขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านมาบริเวณที่กลุ่มผู้ชุมนุม ผู้แทนทั้ง 3 มหาวิทยาลัย เห็นว่า มิได้เกิดความรุนแรงหรือการกระทำใดอันอาจถือว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แต่อย่างใด

ทั้งนี้ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้สันติวิธีและการเจรจาในการแก้ไขปัญหา เคารพสิทธิ เสรีภาพและความเห็นต่างทางการเมือง เพื่อระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป


Here you can create the content that will be used within the module.

193 Views