[responsivevoice voice=”Thai Female” buttontext=”ฟังข่าว 4 นาที”]

<hr />


พรรคฝ่ายค้าน ออกแถลงการณ์บี้รัฐบาลยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง จี้ทหารกลับเข้าที่ตั้ง ปล่อยตัวผู้ชุมนุม พร้อมเปิดสภาฯ วิสามัญถกแก้ปัญหา

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้เคารพในสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และยุติการคุกคามผู้ชุมนุมทุกรูปแบบ ดังนี้

1.นายกฯ ต้องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงโดยทันที เพราะการกระทำดังกล่าวไม่ต่างกับการยึดอำนาจและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2.รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนในการแสดงออก ซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง การชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการเสนอข่าวสารและการส่งข้อมูลซึ่งกัน และต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพดังกล่าว ดังเช่นการสลายการชุมนุมเมื่อเช้าวันที่ 15 ตค.ที่ผ่านมา

3.ขณะนี้มีการส่งกำลังทหารจำนวนมากเข้ามาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และเข้าควบคุมสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งการใช้กำลังทหารจำนวนมากดังกล่าวไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ทำลายความเชื่อมั่นของประเทศต่อสังคมโลก และอาจนำมาซึ่งเหตุการณ์รุนแรงภายในอนาคตอันใกล้ได้ ฉวยโอกาสใช้อำนาจพิเศษในช่วงปิดสมัยประชุมรัฐสภา ทำให้ระบบรัฐสภาไม่สามารถตรวจสอบการกระทำดังกล่าวได้ จึงขอให้นำกองกำลังทั้งหมดกลับเข้าที่ตั้ง และให้หน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามปกติ

4.พรรคร่วมฝ่ายค้านขอคัดค้านและต่อต้านการใช้กำลังและความรุนแรงทุกรูปแบบ กับนักศึกษาและประชาชน ขณะเดียวกันก็ไม่สนับสนุนให้มีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงเช่นกัน และจะขอใช้สิทธิในการประกันตัวนักศึกษาและประชาชนผู้ถูกจับกุมทุกคน

5.พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนมาโดยตลอด เห็นร่วมกันว่าการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีเหตุผลใด ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมและออกข้อห้ามมิให้มีการชุมนุม

6.ขอให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญโดยเร็ว เพื่อจะได้นำปัญหาต่างๆ เข้าแก้ไขผ่านระบบรัฐสภา พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเฝ้าติดตามการใช้อำนาจของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างใกล้ชิด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จะไม่เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่จะทำให้นำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงในอนาคต

เตรียมเปิดสภาซักฟอกรัฐบาล

จากนั้นเวลา 16.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงภายหลังการประชุม โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เราเห็นว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าไม่ชอบธรรม และไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมมีการตัดสินใจที่จะยกเลิกการชุมนุมตั้งแต่เที่ยงคืนแแล้วด้วยซ้ำไป

เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงที่รู้อยู่ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจึงมิชอบ ทั้งนี้ เราเห็นว่าทางรัฐบาลควรปล่อยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปทันที เพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ได้มีความผิดใดๆ เขาแสดงออกถึงความเป็นประธิปไตยโดยตรง เราเห็นว่า ควรใช้วิธีการสันติวิธี ใช้รัฐสภาในการถกเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ แต่พรรคฝ่ายค้านเรา 6 พรรคมีเสียงไม่พอ จึงอยากเชิญชวนพรรคฟากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมาร่วมลงชื่อเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันและพูดกันอย่างกว้างขวาง

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า 1.ทางเราเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันที เพราะตั้งแต่มีการชุมนุมมาตั้งแต่วันที่ 13-14 ตค.นั้น เป็นการชุมนุมที่ถูกรองรับด้วยรัฐธรรมนูญ 2.ปล่อยตัวนิสิต นักศึกษาทันทีตนมีโอกาสเข้าไปคลุกคลีการชุมนุมตั้งแต่วันที่ 13 ตค. บางคนแค่นั่งรถเมล์มาก็ถูกจับตัวไป บางคนอายุเพียง 18 ปี ก็ถูกรวบตัวไป บางคนก็มาชุมนุมเป็นครั้งแรกก็ถูกดำเนินคดี

และ 3.ขอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญทันที เพราะที่ผ่านมาเหมือนการรัฐประหารเงียบอยู่แล้ว เนื่องจากไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ ทราบว่ามีการถูกขอร้องจากฝ่ายความมั่นคงไม่ให้มีการประชุมสภา ซึ่งประธานสภาในฐานประธานฝ่ายนิติบัญญัติต้องยืนยันว่าอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติยังสถิตอยู่ในบ้านเมืองนี้

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า ทางรัฐบาลมีการยั่วยุใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายค้านเพื่อสร้างความแตกแยก ว่ามีคนอยู่เบื้องหลังการชุมนุม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็แล้วแต่ สังคมแตกแยกอยู่แล้ว อย่าให้แตกแยกยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ หาก 3 ข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้รับการตอบรับ เราจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากเปิดสมัยประชุมในเดือนพ.ย.นี้

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) กล่าวว่า ในช่วงนี้ฝ่ายบริหารเมื่อใช้อำนาจแล้วเป็นช่องทางที่จะนำข้อมูลข้อเท็จจริงที่อาจไม่เป็นความจริงไปด้อยค่า ด้อยศักดิ์ศรีในสังคม ซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว นายกฯไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง อาญา และทางวินัยเลย เท่ากับเป็นการนิรโทษกรรมตัวเอง สร้างความไม่สงบ ตนจึงถือว่า ช่วงนี้เป็นการยึดอำนาจเพื่อให้กลุ่มนักศึกษาถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ทั้งที่เขามาเรียกร้องโอกาสทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมถึงความไม่เท่าเทียม

นพ.เรวัติ วิศรุเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย (สร.) กล่าวว่า นักเรียน นักศึกษาได้ออกมาชุมนุมอย่างสันติวิธี ดังนั้นตนจึงขอเรียกร้องให้เปิดสภาสมัยวิสามัญทันที เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้

ด้านนายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขาธิการพรรคพท. กล่าวว่า ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ร่วมกันประกันตัวนิสิต นักศึกษา เพราะมีคนถูกจับกุมตัวจำนวนมาก นอกจากนี้เราจะช่วยกันให้คำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายให้ด้วย ทั้งนี้ ขอวิงวอนรัฐบาลให้หลีกเลี่ยง ไม่สร้างสถานการณ์ให้บานปลาย และอาจกลายเป็นน้ำผึ้งหยดแรกและน้ำผึ้งหยดเดียว

 

[/responsivevoice]

<hr />

ที่มา : ข่าวสด

537 Views