รถไฟความเร็วสูงไทย – จีนจากกรุงเทพฯไปนครราชสีมาจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวันพุธ

พล. อ. ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานในพิธีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อลงนามในสัญญามูลค่า 50.63 พันล้านบาทสำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา

นอกจากนี้ยังมีรองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมศักดิ์แย้มชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาคมเติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอติรัตน์รัตนเศรษฐรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย Yang Xin และผู้บริหาร China Railway International และ China Railway Design Corporation

นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลอ้างคำพูดของพล. อ. ประยุทธ์ในเวลาต่อมาว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเป็นทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนาเมืองไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีนนายอนุชากล่าวเพิ่มเติม

เขากล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้รับเหมาของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการทำงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศระยะ 20 ปีของรัฐบาล เขากล่าวว่าจะเสริมสร้างอนาคตของประเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ยังช่วยกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกันและลดความเหลื่อมล้ำในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากจีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านรถไฟความเร็วสูง

นายศักดิ์แย้มยังรู้สึกว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียนพร้อมทั้งนำไปสู่โอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในพื้นที่ตามเส้นทางรถไฟ

นิรุตติ์มณีพันธ์ผู้ว่าการรฟท. กล่าวว่าการก่อสร้างช่วง 3.5 กม. จากกลางดงถึงปางอโศกในโคราชเสร็จสิ้นแล้วส่วนจากอ. สีคิ้วถึงต. กุดจิกในอ. สูงเนินแล้วเสร็จ 42% เส้นทาง 253 กม. จากกรุงเทพฯไปโคราชมี 6 สถานี ได้แก่
บางซื่อแกรนด์
สเตชั่น ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมา


570 Views