ฮาวาย โรดไอแลนด์ และเทนเนสซี ไม่มีวันรับรองที่แน่นอน แถบสีน้ำเงินแสดงว่าพ้นกำหนดเวลาการรับรองของรัฐแล้ว แถบสีส้มแสดงว่ายังไม่ผ่านกำหนดเวลาการรับรองของรัฐ

Delaware (Nov 5) (Dem)
Vermont (Nov 10) (Dem)
South Dakota (Nov 10) (Rep)
Oklahoma (Nov 10) (Rep)
Louisiana (Nov 10) (Rep)
Wyoming (Nov 11) (Rep)
South Carolina (Nov 11) (Rep)
Mississippi (Nov 13)
Virginia (Nov 18) (Dem)
Florida (Nov 17) (Rep)
Massachusetts (Nov 18)
Idaho (Nov 18) (Rep)
Arkansas (Nov 18)
North Dakota (Nov 20)
Georgia (Nov 20) (Dem)
Utah (Nov 23)

 

Pennsylvania (Nov 23)
Michigan (Nov 23)
Maine (Nov 23)
Kentucky (Nov 23)
Ohio (Nov 24)
North Carolina (Nov 24)
New Mexico (Nov 24)
Nevada (Nov 24)
Minnesota (Nov 24)
Indiana (Nov 24)
District of Columbia (Nov 24)
Alaska (Nov 25)
Alabama (Nov 25)
Nebraska (Nov 30)
Montana (Nov 30)
Iowa (Nov 30)

Colorado (Nov 30)
Arizona (Nov 30)
Wisconsin (Dec 1)
Kansas (Dec 1)
New Hampshire (Dec 2)
West Virginia (Dec 3)
Washington (Dec 3)
Texas (Dec 3)
Oregon (Dec 3)
Connecticut (Dec 3)
Illinois (Dec 4)
New York (Dec 7)
New Jersey (Dec 8)
Missouri (Dec 8)
Maryland (Dec 8)
California (Dec 11)

344 Views