ชนรุ่นใหม่ต้องการที่จะมีส่วนที่ในการต่อสู้เชื้อโควิด โรงเรียนแพทย์พยาบาล ช่างเทคนิคชั่น รวมทั้งเภสัชกร คนอเมริกันส่วนใหญ่ดูเหมือนต้องการมีส่วนเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาของชาติ เขาให้ความสำคัญและหนึ่งในการแก้ปีญหา ครั้งล่าสุดหลังวัน 911 ของปี 2001 มีผู้คนมาสมัครร่วมกองทัพมากมาย

1,246 Views