ที่สหรัฐอเมริกาได้เริ่มทำการฉีดวัคซีน โควิด19 แล้ว เกือบ 15 ล้านคนที่ได้รับวัคซีน แต่ยังมีคำถามอีกมากมายที่ทุกคนถาม

1. อายุ
วัคซีนทั้งสองบริษัท Pfizer ใช้ได้กับบุคคลอายุ 1ุ6 ปีขึ้นไป ต้องฉีดครั้งที่สอง 21 วันให้หลัง
Moderna ใช้ได้กับบุคคลอายุ 1ุ8 ปีขึ้นไป ต้องฉีดครั้งที่สอง 28 วันให้หลัง
ทางสองบริษัทกำลังศึกษาว่าวัคซีนนี้จะใช้กับผู้มีอายุน้อยกว่าและเด็กได้ไหม?

2. ถ้าเคยป่วยจาก โควิด19 มาแล้ว
ทาง CDC ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข่นกัน เพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีจากการป่วยอาจอ่อนแอลง สำหรับผู้ที่กำลังป่วยด้วย โควิด19 อยู่ต้องรอให้หายก่อน

3. คนตั้งครรณ์หรือผู้ที่กำลังให้นมลูก
ผู้หญิงที่ตั้งครรณ์มีทางเลือกที่จะรับวัคซีนหรือไม่ ยังไม่มีข้อมูลจากการศึกษาเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในกรณีนี้ ผู้หญิงตั้งครรณ์ที่ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส อาการมักจะรุนแรงกว่าและโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดมีสูง ควรปรึษาแพทย์ก่อนว่าควรจะรับวัคซีนไหม? เช่นที่แวดล้อมทั้งที่ทำงานและที่อยู่ที่สร้างความเสี่ยงโควิดมากน้อยแค่ไหน
ส่วนผู้ที่กำลังให้นมลูกอ่อนสามารถที่จะฉีดวัคซีนของสองบริษัทนี้ได้ ปลอดภัยกับทารก CDC กล่าว

4. บุคคลในกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ก็ยังสามารถรับวัคซีนได้ แต่การศึกษายังไม่เพียงพอสำหรับบุคคลในกลุ่มนี้ ว่าวัคซีนจะเกิดผลคุ้มกันได้มากแค่ไหน ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

5. ภูมิแพ้กับวัคซีน
มีน้อยมาก อาจจะมี 1.3 ในล้านโดสที่เกิดอาการที่ผิวหนังหรือเกิดการหายใจลำบาก CDC กล่าวว่าถ้าหากมีผู้ที่แพ้กับส่วนผสมในตัวยานี้โดยอ่านส่วนผสมบนฉลากก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงมากนัก ถ้าแพทย์ได้แนะนำให้ฉีดได้

489 Views