ข่าวดี งบ $120 billion สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ผ่านไปอีกขั้น

พลังของการร่วมลงชื่อเรียกร้อง “การต่อสู้อย่างสันติ” นำมาซึ่งการอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยร้านอาหาร The Restaurant Act Of 2021 เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาร่างงบประมาณนี้ได้รับการเห็นชอบจากสมาชิกทั้งสองสภา Pass Legislation เพื่อนำไปรวมกับการพิจารณางบประมาณช่วยเหลือที่กำลังจะเข้าสู้กระบวนการพิจารณาต่อไป
สมาคมร้านอาหารแห่งแคลิฟอร์เนีย California Restaurant Associate ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนต่อสู้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยยื่นคำร้องเพื่อเรียกร้องไปยังรัฐสภา Congress เพื่อของบช่วยเหลือผู้ทำธุรกิจร้านอาหาร เมื่อรัฐสภาเห็นเอกสารและจำนวนผู้ลงชื่อซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากธุรกิจร้านอาหารต้องปฎิบัติตามคำสั่งของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นถูกสั่งปิด รับลูกค้าได้น้อยลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำ Outdoor Dining วุฒิสภาจึงมีมติให้ผ่านงบ $120 billion เพื่อนำมาเป็นเงินช่วยเหลือ และขยายขอบเขตของเงินช่วยเหลือไปถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงร้านเช่น การทำที่นั่งทานแบบนอกร้าน รวมถึงไปยังกลุ่มที่เปิดธุรกิจหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 (1 January, 2020)

สำหรับการจัดสรรงบและงบที่จะอนุมัติ เรื่องการช่วยเหลือร้านอาหารจะออกมาเป็นรูปธรรมยังไง เราคงต้องติดตามกันต่อไป

341 Views