นานาชาติต่างให้ความสนใจติดตามสถานการณ์ในเมียนมาด้วยความเป็นห่วง ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้นตามทันโลกกันต่อในประเด็น วิกฤตเมียนมา ความรุนแรง และสิทธิมนุษยชน

600 Views