จังหวัดทางใต้สุดของไทยที่ติดกับมาเลเซียเป็นศูนย์กลางของการก่อความไม่สงบมาตั้งแต่ปี 2547 มีผู้เสียชีวิตกว่า 7,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเรือนจมอยู่ในการต่อสู้ระหว่างกลุ่มกบฏมาเลย์ – มุสลิมที่ไร้เงากับกองกำลังความมั่นคงของไทย แต่คนรุ่นใหม่มุ่งมั่นที่จะยึดคืนพื้นที่จากความรุนแรง วิจิตราดวงดีรายงาน VOA จากปัตตานี

563 Views