(บลูมเบิร์ก) – ประเทศไทยมีแผนจะกู้เงินเพิ่มอีก 700 พันล้านบาท (22.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อใช้ในมาตรการตอบโต้การระบาดของโรคโควิด -19 ครั้งเลวร้ายที่สุดที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีประยุทธจันทร์โอชาเป็นประธานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้อนุมัติแผนการกู้ยืมใหม่จากกระทรวงการคลังโดยปฏิเสธที่จะระบุก่อนที่จะประกาศต่อสาธารณะ

รัฐบาลเสนอให้ใช้เงิน 4 แสนล้านบาทจากการกู้ยืมครั้งใหม่เพื่อช่วยเหลือส่วนต่างๆของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งใหม่ในขณะที่ 2.69 แสนล้านบาทจะใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พวกเขากล่าวว่าจะมีการจัดสรรเงินประมาณ 3 หมื่นล้านบาทเพื่อเป็นค่าเวชภัณฑ์และวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดครั้งล่าสุด

การกู้ยืมครั้งใหม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 กันยายนปีหน้าและอยู่เหนือแผนหนี้ 1 ล้านล้านบาทต่อเนื่องที่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วเพื่อสนับสนุนมาตรการบรรเทาโรคระบาด

อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยอาจเพิ่มขึ้นเป็น 58.6% ภายในเดือนกันยายนด้วยการกู้ยืมเพิ่มเติม แต่จะยังต่ำกว่าเพดานหนี้ 60% ของประเทศ รัฐบาลจะต้องออกกฎหมายฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากกษัตริย์ก่อนที่สำนักงานจัดการหนี้สาธารณะจะสามารถเริ่มการเพิ่มหนี้ได้

กุลยาตันติมิตรโฆษกกระทรวงการคลังและหัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น อนุชาบูรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ประเทศไทยซึ่งกำลังต่อสู้กับคลื่นโควิดที่อันตรายที่สุดที่จะเข้าโจมตีประเทศนี้ได้ลดแนวโน้มการเติบโตของปีนี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างถึงความล่าช้าในการเปิดพรมแดนให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งและการฉีดวัคซีนที่ช้าลง

การขาดดุลงบประมาณของประเทศเพิ่มขึ้นเกือบ 17% ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณที่เริ่มในเดือนตุลาคมเนื่องจากรายได้ลดลงทำให้รัฐบาลต้องกู้ยืมเกือบสามเท่าเพื่อให้เพียงพอกับการขาดแคลน

355 Views