ในการต่อสู้กับอาชญากรรมความเกลียดชังที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งมีเป้าหมายเป็นคนเชื้อสายเอเชียในนครนิวยอร์กกลุ่มอาสาสมัครที่เรียกว่า Guardian Angels ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ จานีน ภักดีธรรมจาก VOA พาคุณตระเวนไปใน Big Apple

Camera: จานีน ภักดีธรรม
ผู้ตัดต่อวิดีโอ: วรางคณา ชมชื่น

634 Views