หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย NASA จะส่งฟีดของสุริยุปราคาวงแหวนในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เหนือแคนาดาตอนเหนือและอาร์กติก สตรีมจะเริ่มเวลา 5:00 น. EDT (09:00 UTC แต่จะมืดจนถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นในท้องที่เวลาประมาณ 05:25 น. EDT (09:25 UTC) หมายเหตุ: กล้องดูดาวที่กำลังสตรีมจะอยู่ทางใต้เกินกว่าจะดูได้ทั้งหมด ผลวงแหวน ได้รับความอนุเคราะห์จาก Luc Boulard, Royal Astronomical Society of Canada Sudbury Centre

729 Views