โรงแรมบางแห่งหลอกลวงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ รับจองห้องพักแต่ละเว้นการเดินทางจากสนามบินและการทดสอบโควิด ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องซื้อแพ็คเกจใหม่เมื่อเดินทางมาถึงหรือถูกปฏิเสธ

นายอภิษมัย ศรีรังสรรค์ โฆษกหญิงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า มีโรงแรมบางแห่งหลอกลวงผู้มาเยี่ยมเยียนและจองเฉพาะห้องพักเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมบริการรถลีมูซีนจากสนามบินไปยังโรงแรมหรือการทดสอบ RT-PCR Covid-19 เมื่อเดินทางมาถึง แม้ว่าทั้งสองจะเป็นเงื่อนไขการเข้าประเทศในบัตร Thailand Pass

อย่างไรก็ตาม โรงแรมได้ให้รายละเอียดที่ทำให้เข้าใจผิด ซึ่งผู้ขออนุมัติใช้ QR สำหรับบัตร Thailand Pass ผ่านเว็บพอร์ทัลของกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อมาถึงพวกเขาก็ต้องซื้อแพ็คเกจใหม่หรือถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

โรงแรมบางแห่งไม่คืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่ยกเลิกการจองห้องพักและซื้อแพ็คเกจที่อื่น ดร.อภิษมัย กล่าว

Thailand Pass แทนที่ใบรับรองการเข้าเมือง (CoE) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. เมื่อราชอาณาจักรเปิดให้ผู้เยี่ยมชมอีกครั้ง ผู้เข้าชมต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน มีการทดสอบ RT-PCR ที่สะอาดภายใน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง และมีประกันสุขภาพ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ผู้เข้าชมจาก 61 ประเทศและสองเขตในโปรแกรม “Test and Go” จะต้องใช้บริการรถลีมูซีนจากสนามบินโดยตรงไปยังโรงแรมโดยไม่แวะพัก และที่โรงแรมจะต้องตรวจโควิด-19 ทันทีโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลที่กำหนด นพ.อภิศมัย กล่าว.

“ผู้เยี่ยมชมบางคนจองห้องพักในโรงแรมผ่านเว็บไซต์ และไม่ได้ซื้อบริการรถลีมูซีน การทดสอบ RT-PCR Covid-19 และชุดทดสอบแอนติเจน” เธอกล่าว

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเว็บไซต์จองโรงแรมล่วงหน้าถึงเงื่อนไข และบอกพวกเขาว่า ผู้เดินทางทางอากาศที่ไม่ได้ซื้อบริการรถลีมูซีนและตรวจโควิด-19 จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า Thailand Pass เธอกล่าว

“โรงแรมบางแห่งมีแพ็คเกจที่รวมรถลีมูซีนและการทดสอบ Covid-19 แต่ยังอนุญาตให้ผู้เข้าชมจองเฉพาะห้องและขอการทดสอบ RT-PCR ด้วยตนเอง นี่แสดงให้เห็นว่าโรงแรมดังกล่าวจงใจหลอกลวงผู้เยี่ยมชม

“ผู้มาเยี่ยมที่ไม่ทราบข้อกำหนดและซื้อแพ็คเกจที่ไม่สมบูรณ์ และต่อมาต้องยกเลิกการจอง และในบางกรณีก็ไม่ได้รับเงินคืน” ดร.อภิษมัย กล่าว

ผู้เดินทางสมัคร Thailand Pass โดยเว็บพอร์ทัลของกระทรวง โดยจัดเตรียมเอกสาร และรับ QR Entry Code หรือ Thailand Pass ID ทางอีเมล ซึ่งจะใช้เมื่อเข้าสู่ประเทศไทย

60 Views