FILE - Taiwan's President Tsai Ing-wen delivers a speech during the opening of the 2021 Open Parliament Forum in Taipei, Taiwan, Dec. 2, 2021. Taiwan will be among the participants of a Summit for Democracy hosted by U.S. President Joe Biden. ไฟล์ – ประธานาธิบดี Tsai Ing-wen ของไต้หวันกล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างการเปิดการประชุม Open Parliament Forum ปี 2021 ที่ไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2021 ไต้หวันจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นเจ้าภาพโดยประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐอเมริกา

รัฐบาลไต้หวันแสดงความมั่นใจ การได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยที่ทำเนียบขาวจะเป็นเจ้าภาพ คือ การเน้นย้ำความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นสัญญาณถึงกรุงปักกิ่งให้ยอมรับตนในฐานะประเทศ ขณะที่สหรัฐฯ ไม่เชิญตัวแทนจากหลายประเทศ อันรวมถึง จีน รัสเซีย และประเทศไทย​

เสี่ยว ปี้-ขิ่ม ทูตไต้หวันในทางพฤตินัย ประจำสหรัฐฯ และ ออเดรย์ แทง รัฐมนตรีดิจิทัลของไต้หวัน จะเป็นตัวแทนรัฐบาลกรุงไทเปในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดแบบออนไลน์ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ ที่มีตัวแทนรัฐบาลอีกกว่า 100 ประเทศและสถาบันนานาชาติอีกหลายแห่งเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดที่มีกำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์นี้จะปราศจากตัวแทนจากหลายประเทศ อาทิ จีน รัสเซีย รวมทั้ง ประเทศไทย ด้วย ตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หวัง ติง-ยู่ สมาชิกคณะกรรมาธิการด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศและด้านการป้องกันชาติของรัฐสภาไต้หวัน กล่าวว่า “การประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เป็นสัญญาณจากทำเนียบขาวว่า

ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยควรสนับสนุนซึ่งกันและกัน และทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และประชาธิปไตย” พร้อมระบุว่า คำเชิญที่ส่งถึงไต้หวันนั้นยังเป็น “สัญญาณอันชัดเจนต่อกรุงปักกิ่ง” ว่า ไต้หวันคือพันธมิตรที่ใกล้ชิด (กับสหรัฐฯ) และควรได้รับการปฏิบัติต่อเยี่ยงประเทศ แม้ว่าในเวลานี้ จะมีเพียง 15 ประเทศและนครรัฐวาติกันเท่านั้นที่ยอมรับสถานะของรัฐบาลกรุงไทเป และถึงแม้จะถูกกีดกันจากการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติอยู่ ไต้หวันยังคงได้รับการยอมรับว่ามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในลำดับต้นๆ ของโลก โดย Economist Intelligence Units จัดให้อยู่ในอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และในลำดับที่ 11 ของโลกในปีนี้ด้วย

เย่า-หยวน เย่ ประธานคณะศึกษานานาชาติและภาษายุคใหม่ จากมหาวิทยาลัยเซนต์ โธมัส ในรัฐเท๊กซัส ให้ความเห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การประชุมสุดยอดที่สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับไต้หวันที่จะรักษาตัวตนในสายตาประชาคมโลก ขณะที่ สหรัฐฯ มักเชิญไต้หวันเข้าร่วมงานต่างๆ ทุกงานที่สามารถเชิญได้ โดยพยายามระมัดระวังตัวไม่ให้เกิดความบาดหมางหนักกับจีน

VOAThai

190 Views