ข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับผู้มาเยือนประเทศไทยซึ่งขณะนี้ได้มีการยกเลิกกฎเก่าแล้วคือแผนประกัน COVID-19 สำหรับชาวต่างชาติซึ่งครอบคลุมผู้เดินทางอย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว ผู้เดินทางจะต้องมีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุและบัตร Thailand Pass การประกันสุขภาพนี้เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เดินทางจะสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้หากพวกเขาได้รับ COVID-19 หรือเสียชีวิตจากโรคนี้ขณะอยู่ในราชอาณาจักร

เมื่อพูดถึงเรื่องเอกสาร กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยมีความเข้มงวดฉาวโฉ่ และพวกเขาจะต้องใช้บัตร Thailand Pass เมื่อเดินทางมาถึง หากคุณไม่ใช่คนไทย บริษัทประกันภัยหลายแห่งในประเทศไทยได้ร่วมมือกันจัดทำแผนประกันโควิด-19 ที่จะได้รับการอนุมัติจากกองตรวจคนเข้าเมือง และกรมธรรม์เหล่านี้อาจได้รับอย่างรวดเร็วและสะดวกทางออนไลน์

 

Starting June 1st the Thailand Pass is only required if you are NOT Thai.

What are the most affordable options?

Currently, there is a MSIG Covid Insurance policy for only ฿660 (19 USD) which will meet the entry requirements.

There is also a low-cost FWD Covid Insurance policy for ฿650 but in order to qualify for the policy you need to meet one of the following requirements:

  • apply 14+ days prior to the policy effective date, or
  • provide negative PCR test result within 72 hours prior to the policy effective date

If you cannot meet these requirements then you may be interested in MSIG Covid InsuranceLUMA Covid Insurance, or WorldTrips Covid Insurance.

Which policy is recommended?

We recommend the LUMA Covid Insurance as it has instant approval and you can apply for your Thailand Pass right after you get the document within one minute. The LUMA Covid Insurance will also automatically cover travel to Singapore, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, and Vietnam.

What insurance documents do I upload for Thailand Pass?

If you purchase a policy from any of the featured offerings below you will receive a single-page PDF document mentioning the following:

  • Full name of the traveler
  • Coverage amount $10,000+
  • Coverage in USD / EUR
  • Clear mention of COVID-19 coverage
  • Mention of travel to Thailand or global travel coverage

You can export the single page as an image or take a screenshot and then use the image to apply for your Thailand Pass.

Thailand Covid Insurance Comparison

You can refer to the Thailand Covid Insurance price comparison tool for Thailand Pass below which compares 8+ insurance providers based on the traveler’s departure country, age, and policy duration.

Information sourced from the AQ.in.th Thailand Covid Insurance comparison page.

 

 

276 Views