เวียดนามน้ำมันหมด เช้าวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2022 หลายปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะในนครโฮจิมินห์ และภาคใต้ ติดป้ายน้ำมันหมด ทำให้ผู้ใช้รถไม่สามารถเติมน้ำมันได้ หรือ จำกัดการเติมในบางสถานีน้ำมัน สาเหตุเกิดจากคาดว่ารัฐจะประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายใน 1-2 วันข้างหน้าและมีการกักตุน

จากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในเดือนที่ผ่านมา ทางเวียดนามเร่งการผลิตน้ำมันมากขึ้น รัฐบาลมีคำสั่งให้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้ปั๊มน้ำมันมากขึ้น สาเหตุผู้ประกอบการรายย่อยแจ้งไม่มีเงินมากพอสำหรับสต๊อกน้ำมันทำให้ขาดแคลนในหลายครั้งที่ผ่านมา

142 Views