24 มิถุนายน 2475 ปฏิวัติอาหาร การเปลี่ยนการกิน รสชาติอาหารของคนไทยหลังปฏิวัติสยาม

“ก๋วยเตี๋ยวเป็นนวัตกรรมอาหารที่น่าสนใจที่ถูกนำเสนอขึ้นมาในยุคประชาธิปไตย” ผศ.ดร....

Read More