ปัจจุบันวัคซีน COVID-19 ที่ขึ้นทะเบียนใช้ในอเมริกาได้แก่ Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบ CICP (Countermeasures Injury Compensation Program) แปลไทยง่ายๆ ว่า ระบบชดใช้ค่าเสียหายจากการป่วยหรือตาย ซึ่งไม่ได้มีแค่วัคซีนอย่างเดียว รวมไปถึงการรักษา การใช้เครื่องมือใดๆ ที่ขึ้นทะเบียนในอเมริกาแล้ว แต่เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย รายชื่อโรคที่สามารถเคลมได้มีดังนี้
– COVID-19
– Marburg
– Ebola
– Nerve Agents and Certain Insecticides (Organophophorus and/or Carbamate)
– Zika
– Pandemic Influenza
– Anthrax
– Acute Radiation Syndrome
– Botulinum Toxin
– Smallpox
ในระยะเวลา 1 ปีหลังจากได้รับวัคซีน/การรักษา
หากคุณป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล
– เบิกค่ารักษาได้
หากคุณป่วยจนไม่สามารถทำงานได้
– จะชดใช้เงินเดือนตลอดปีของคุณให้ (สูงสุด $50,000 หรือ 1.5 ล้านบาท)
หากคุณตาย
– สามารถให้ญาติไปขึ้นศาลเพื่อประเมิณค่าเสียหายให้ได้ (สูงสุด ณ ตอนนี้ ที่ศาลเคยประเมิณให้คือ $370,376 หรือประมาณ 11 ล้านบาท)
ระบบนี้มีขึ้นเพื่อให้คนมั่นใจในการฉีดวัคซีน การเข้ารับการรักษา และเครื่องมือการแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องในอเมริกา ทั้งนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการป่วยหรือตายนั้นเกิดจากวัคซีนโดยตรง (หมอที่นี่ไม่มานั่งเล่นการเมืองหรอกจ้าไม่ต้องห่วง) และอาการต้องสาหัสจริงๆ แค่ปวดตัว เจ็บคอ เป็นไข้ ไม่ได้นะจ๊ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัจจุบันมีเพียง 8% ที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากจำนวนคนทั้งหมดที่ขอไป
417 Views