Category: FOOD

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยกคำสั่งห้ามกินเนื้อสุนัข: “ยังไม่ถึงเวลาหรือ?”

ประธานาธิบดีมุน แจอิน แห่งเกาหลีใต้ ยกการห้ามกินสุนัขในประเทศเมื่อวันจันทร์ สำนักงานของเขากล่าว...

Read More
Loading