Author: choenjuti

สธ.ปลดล็อก ปลูกกัญชาถูกกฎหมาย บ้านละ 6 ต้นได้จริง ห้ามใช้เสพ ผิด กม. จัดมหกรรมติวเข้มสร้างอาชีพ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้ประชาชนปลูกกัญชาได้จริงบ้านละ 6 ต้น...

Read More

หลังปลดล็อกกัญชง-กัญชา ส่งผลให้ราคาพุ่งสูง ใบสดกิโลกรัมละ 15,000 บาท

นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม...

Read More

ซามูไรถอน! ยักษ์ธุรกิจเบียร์ระดับโลกจากญี่ปุ่น คิริน ถอนลงทุนจากเมียนมา รายแรกของเอกชนญี่ปุ่น

คิริน โฮลดิ้งส์ บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ยี่ห้อคิริน (Kirin)...

Read More

Recent Posts

Recent Videos

Loading...

Follow Us On Facebook

Advertisement

Advertisement


Advertisement

News Archives