Category: TRAVEL

ยุคของการเคลื่อนไหวอย่างเสรีสำหรับชาวจีนกำลังจะสิ้นสุดหรือไม่?

สำหรับคนในจีน การได้เดินทางไปต่างประเทศถือเป็นอิสรภาพที่พวกเขาไม่เคยได้รับมาก่อนจนถึงปี 1990...

Read More

ไม่มีการทดสอบ Covid เมื่อเดินทางมาไทย สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดโควิดวัคซีน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม

ทั้งนี้ กระบวนการ Test & Go สำหรับผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศจะสิ้นสุดในปลายเดือนนี้...

Read More
Loading

Advertisement

Advertisement


Follow Us On Facebook