แบบทดสอบถามตอบ 100 ข้อเชิญทดลองทำข้อสอบออนไลน์ฟรี รู้ผลทันที

ทดสอบความรู้เรื่อง หลักรัฐธรรมนูญของอเมริกา

หลักการสำคัญของ รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา สิทธิพื้นฐานที่ทุกคนมี

ทดสอบความรู้เรื่องระบบการปกครอง ส่วนที่ 1

ระบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา การถ่วงดุลย์อำนาจ และการเลือกตั้ง

ทดสอบความรู้เรื่องระบบการปกครอง ส่วนที่ 2

องค์ประกอบของรัฐ การเลือกตั้งและระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งที่สำคัญๆ

ทดสอบความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่

พลเมืองสหรัฐมีสิทธิและหน้าที่ทำอะไรบ้าง 

ยุคอาณานิคมและการประกาศเอกราช

ยุคอาณานิคมมีประวัติเป็นมาอย่างไร ทำไมถึงต้องประกาศเอกราชจากอังกฤษ ใครร่างคำประกาศ

ประวัติศาสตร์อเมริกายุคปี 1800

เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญอะไรบ้างในช่วงปี 1800 อับราฮัม ลินคอนสำคัญอย่างไร

ประวัติศาสตร์อเมริกายุคปี 1900s

 เกิดเหตูการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญอะไรบ้างในช่วงปี 1900 , World War I, II and 911

ภูมิศาสตร์ ของสหรัฐ

รู้จักแผนที่ภูมิศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา แม่น้ำสายสำคัญ และ มหาสมุทรทั้งสองฝั่ง

สัญลักษณ์ และ วันหยุด

สัญลักษณ์ ประจำชาติที่สำคัญ เพลงชาติ และวันหยุดสำคัญของชาติ

3,599 Views