วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพิเศษของชาวไทยและชาวไทยทั่วโลก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ตลอดจนวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เหตุผลนั้นชัดเจน ตลอดรัชสมัย 70 ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประเทศไทยได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอันน่าเกรงขามจาก ‘ประเทศด้อยพัฒนา’ ไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง ความรักและการอุทิศตนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระองค์ต่อประชาชน การยื่นมือช่วยเหลือและให้อำนาจแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่สุดในพื้นที่ห่างไกลได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติด้วยรางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์ครั้งแรก และได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติในฐานะราชาแห่งการพัฒนา อันที่จริง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน วันที่ 5 ธันวาคม ถูกกำหนดให้เป็น ‘วันดินโลก’ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของดินที่มีสุขภาพดี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน พระราชกรณียกิจสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิราลงกรณพระวชิราลงกรณ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางให้รัฐบาลไทย ภาคเอกชน และประชาชนไทย น้อมรับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของไทยภายใต้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำ Bio-Circular-Green Economy (BCG) เป็นวาระแห่งชาติ และบริษัทไทยเป็นผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones ในขณะที่การเติบโต จำนวนเกษตรกรไทยได้เปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบพืชเดียวเป็นระบบการทำฟาร์มแบบผสมผสาน

ในวันนี้ สหรัฐฯ ยังได้ชื่นชมสถานที่พิเศษในหัวใจของคนไทยในฐานะสถานที่ประสูติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประสูติที่เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ อันที่จริง ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในมิตรภาพอันยาวนานกับสหรัฐฯ นับตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกที่บันทึกไว้เมื่อ 200 ปีที่แล้ว กลายเป็นประเทศในเอเชียประเทศแรกที่ลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าเมื่อ 188 ปีก่อน กับพันธมิตรในสนธิสัญญาที่มีมาช้านานและผู้ที่ไม่ใช่ พันธมิตรนาโต้ ประเทศไทยยังเป็นเจ้าภาพในสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาในโลก ในขณะเดียวกัน อเมริกาเป็นบ้านของชุมชนชาวไทยที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศ ซึ่งกระจัดกระจายไปทั่วทุกรัฐ ชาวต่างชาติที่เป็นชาวไทยและชาวไทย-อเมริกันมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี

วันนี้ สหรัฐอเมริกาและไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนทวิภาคีที่แข็งแกร่ง ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการระบาดของโควิด-19 ความเป็นหุ้นส่วนของเราได้ตัดความร่วมมือในทุกด้าน และขยายไปสู่เวทีพหุภาคีและระดับภูมิภาค เช่น สหประชาชาติ อาเซียน แม่น้ำโขง และเอเปก อย่างหลังซึ่งประเทศไทยเพิ่งเข้ารับตำแหน่งประธานหมุนเวียนและได้กำหนดธีม “เปิด เชื่อมต่อ สมดุล” สำหรับเอเปกปี 2022

รัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้นำความเข้มแข็งมาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับการมาเยือนระดับสูงจากทำเนียบขาว กระทรวงการต่างประเทศ เพนตากอน กองบัญชาการอินโด-แปซิฟิก และรัฐสภา ประเทศไทยยังซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อการบริจาคทางการแพทย์ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาควัคซีนตามกำหนดเวลา ซึ่งชุดที่สองมาถึงในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ประเทศไทยกำลังเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง

ในขณะที่โลกค่อยๆ ฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 สหรัฐฯ จำเป็นต้องช่วยสร้างอนาคตที่สดใสให้ดีขึ้นสำหรับโลก ผ่านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เร็วและยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมของโลกที่สงบสุขและมีเสถียรภาพ ประเทศไทยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรชาวอเมริกันของเราในความพยายามนี้ และมีโอกาสมากมายสำหรับบริษัทในสหรัฐฯ เนื่องจากประเทศไทยเริ่มดำเนินการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ในภาคส่วนที่เทคโนโลยีของสหรัฐฯ เป็นผู้นำ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล สุขภาพและเภสัชกรรม พลังงาน และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น แล้ว บริษัทสหรัฐมีฐานที่มั่นอย่างแข็งแกร่งในประเทศไทย ซึ่งวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกด้วยที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในใจกลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประตูระหว่างเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก และบูรณาการมากขึ้นใน ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2565

ในวันอันเป็นมงคลนี้ ขอเชิญเพื่อนๆ ทุกคนร่วมเฉลิมฉลองวันชาติไทยและสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐฯ และไทยกับคนไทยที่มีมาช้านาน

832 Views