Category: LOCAL

ความไม่แน่นอนของผู้ว่าการรัฐ CA ให้ร้านทำผมทำเล็บ เปิดวันนี้ปิดวันพรุ่งนี้ทำลายเศรษฐกิจ

🔊 ฟังข่าว 2 นาที เขต CA ทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เปิดร้านทำเล็บอีกครั้งภายใต้กฎ COVID-19...

Read More

ร้านอาหารในนครนิวยอร์กสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียม Covid-19 ในใบเสร็จได้ในไม่ช้านี้

🔊 ฟังข่าว 2 นาที ในไม่ช้านักทานอาหารในนครนิวยอร์กอาจได้เห็นการเรียกเก็บค่าบริการโควิด -19...

Read More

ตารางเวลาบริการกงสุลสัญจรสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสในเขตุนครลอสแองเจลิส

🔊 ฟังข่าว 30 วินาที สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส จัดให้มีการให้บริการกงสุลสัญจร ตารางเวลา...

Read More
Loading

Latest News That Matters

Recent Videos

Loading...

COMMUNITY ALERT!

Advertisement


Sponsors

Sponsors

Archives