Category: THAILAND

สธ.ปลดล็อก ปลูกกัญชาถูกกฎหมาย บ้านละ 6 ต้นได้จริง ห้ามใช้เสพ ผิด กม. จัดมหกรรมติวเข้มสร้างอาชีพ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้ประชาชนปลูกกัญชาได้จริงบ้านละ 6 ต้น...

Read More

หลังปลดล็อกกัญชง-กัญชา ส่งผลให้ราคาพุ่งสูง ใบสดกิโลกรัมละ 15,000 บาท

นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม...

Read More
Loading

Recent Posts

Recent Videos

Loading...

Follow Us On Facebook

Advertisement

Advertisement


Advertisement

News Archives