ม.112 : พรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอแก้กฎหมายในสภา ด้านประชาธิปัตย์เตรียมค้าน

หลังอ่านแถลงการณ์ ปนัสยาได้ทำการกรีดแขนตัวเองเป็นเลข 112 เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าจะทุ่มเทเดินหน้ารณรงค์ยกเลิกกฎหมายนี้ด้วยแรงกาย แรงใจ และแม้กระทั่งชีวิต

ที่มาของภาพ,THAI NEWS PIX
นัสยาได้ทำการกรีดแขนตัวเองเป็นเลข 112 เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าจะทุ่มเทเดินหน้ารณรงค์ยกเลิกกฎหมายนี้ด้วยแรงกาย แรงใจ และแม้กระทั่งชีวิต

พรรคประชาธิปัตย์ย้ำจุดยืนไม่แก้ ม.112 ภายหลังกลุ่มผู้เรียกตัวเองว่า “ราษฎรประสงค์ยกเลิก 112” จัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์ เปิดรณรงค์รวบรวมรายชื่อ 10,000 ชื่อ เพื่อเสนอร่างกฎหมายยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 วานนี้ (1 พ.ย.) ส่วนพรรคเพื่อไทยออกจดหมายเปิดผนึกยืนยันพรรคพร้อมนำข้อเสนอแก้กฎหมายอาญา ม.112 และ ม.116 เข้าไปพิจารณาในสภา


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าวว่าในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ยืนยันไปชัดเจนหลายครั้งว่าทิศทางและจุดยืนของพรรค คือยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่มีความคิดที่จะแก้ไข ม.112


วานนี้ (1 พ.ย.) นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย ระบุในแถลงการณ์ว่า ตามที่มีการเรียกร้องและเสนอในประเด็นนี้ “พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา”

 

นายชัยเกษมระบุผ่านจดหมายฉบับนี้ว่า นอกจากจะเป็นการตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมแล้ว การนำเสนอวาระนี้เข้าสู่สภาจะเป็นการตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาล รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม “เพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัว และไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทย”

รองนายกรัฐมนตรี บอกกับสื่อว่ารับทราบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ แต่เห็นว่าการแก้ไขกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดจะต้องต้องยึดตามเสียงส่วนใหญ่ของ ส.ส.

ก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้เรียกตัวเองว่า “ราษฎรประสงค์ยกเลิก 112” จัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์ เปิดรณรงค์รวบรวมรายชื่อ 10,000 ชื่อ เพื่อเสนอร่างกฎหมายยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือข้อหาจาบจ้วงและหมิ่นสถาบันกษัตริย์ ต่อสภา พร้อมแถลงเรียกร้องฝ่ายตุลาการให้สิทธิประกันตัวนักเคลื่อนไหวและให้รัฐสภาเดินหน้ายกเลิกกฎหมายนี้

อ่านต่อ ..Thai BBC

379 Views