สิ่งที่ต้องเตรียมกับสิ่งที่ต้องไม่คิดก่อนที่จะมาเริ่มต้นชีวิตในอเมริกา และสิ่งที่ต้องไม่ทำเมื่อมาถึงอเมริกาแล้ว

สิ่งที่ต้องเตรียมและคิดด้านจิตใจ
1. อเมริกาคือจุดหมายปลายทางของชีวิต
2. เรื่องพร้อมที่จะเผชิญสิ่งใหม่ๆ
3. พร้อมเรื่องภาษาพูดและอ่านพอสมควร
4. พร้อมที่จะอดทนในระยะยาว
5. พร้อมที่จะทำให้ตัวเองก้าวหน้า
6. รู้ล่วงหน้าว่าเราจะทำอาชีพอะไรก่อนมา

สิ่งที่ต้องไม่คิดก่อนที่จะมาอเมริกา
1. มาอเมริกาไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันระหว่างคนรู้จัก
2. อย่าคิดว่าจะมาทำงานอยู่ไม่กี่ปี
3. อย่าคิดว่ามาอเมริกาเป็นเรื่องมาขุดทอง
4. อย่าคิดว่ามาทำเงินแล้วส่งเงินกลับไทยจนหมดตัว
5. อย่าคิดว่ามาอเมริกาเพิ่อมาทำแรงงานขั้นต่ำพออยู่ได้ก็พอ

สิ่งที่ต้องไม่ทำเมื่อมาถึงอเมริกาแล้ว
1. ปฏิเสธตัวเองกับโอกาศต่างๆ
2. เช่น ทำไม่ได้เพราะไม่เก่งภาษา (แล้วเราจะพูดแบบนี้ไปตลอดชีวิตเรา จนวันสุดท้าย)
3. เป็นชาตินิยม โดยการไม่ยอมคบคนชาติอื่นอื่น เราเองจะเสียโอกาศมากที่สุด


❤️
อเมริกาเปิดโอกาศที่ให้ทุกคนได้สร้างอนาคตตั้งชีวิตและสร้างครอบครัวมากกว่าชาติอื่นๆ ที่ใดในโลก มาแล้วอย่าสมเพชตัวเองว่าเราแก่ไปพูดภาษาไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ นั่นก็คือการปฏิเสธตัวเราเอง ที่อเมริกาจะต้องช่วยตัวเอง!
379 Views