ปธน.ทร้มป์ ใช้อำนาจคำสั่งผู้บริหาร Executive Orders เซ็นเป็นกฎหมายอิมเกรชั่นบ่ายวันนี้แล้ว หน่วยงานที่จะถูกกระทบที่สุดคือบริษัทไฮเทคทั้งหลายที่ได้รับอนุมัติวีซ่าตั้งแต่ปี 2019 ต้องถูกยกเลิก บริษัทที่ถูกระทบมากที่สุดคือ Amazon

บริษัทเหล่านี้ที่ได้อนุมัติวีซ่าแล้วกลับโดนยกเลิก

880 Views