กฎหมายใหม่จากรัฐบาลทรัมป์เกี่ยวกับวีซ่า F1, M1 ที่จะไม่ต่อวีซ่าให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากหลักสูตรที่ศึกษาอยู่เป็นเป็นระบบออนไลน์ นักศึกษาต้องเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐทันที

กฎหมายใหม่นี้ถูกประนามโดยทั่ว สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยทุกแห่งพยายามที่จะช่วยนักศึกษาต่างชาติรักษาวีซ่าไว้ โดยเปิดโปรแกรมบางอย่างที่สามารถทำการสอนในห้องเรียนได้ในระหว่างเรื่องโคโรน่าไวรัส มีนักศึกษาชาวอเมริกันสละที่ให้ในห้องเรียนให้กับนักเรียนต่างชาติ นอกเสียจากจะเป็นข้อเสียหายทางด้านของเศรษฐกิจของทุกวิทยาลัยแล้ว เป็นเรื่องของชีวิตและอนาคตของแต่ละคน เห็นได้ชัดว่าชีวิตในอเมริการะหว่างโคโรน่าไวรัส ต่างคนต่างหาความรอดตัวใครตัวมัน ยังไม่แน่ชัดถึงเหตุผลของการออกกฎหมายใหม่นี้ ทางรัฐบาลทรัมป์อ้างว่าเป็นกฎหมายอิมมิเกชั่นเก่า (ไม่ออกวีซ่าให้ผู้ศึกษาออนไลน์) ที่นำมาใช้เพื่อควบคุมการหลบหนีวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ ข้อเท็จจริงไม่แน่ชัด

366 Views