วันที่ 13 กรกฎาคม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย Gavin Newsom สั่งปิด บาร์ วัด โบสถ์ สุเหร่า ร้านตัดผม ยิม โรงภาพยนต์ ร้านอาหารทีเปิดรับประทานในร้าน ในเขตุที่เรียกว่าเขคุอันตราย

228 Views