วันที่สี่ พระไทยสองรูปอาการดีขึ้นแล้วครับ รพ.ลาสเวกัส  พระไทยสองรูปที่อยู่ รพ. ลาส เวกัส อายุ 70 พรรษากับ 59 พรรษา มีโรคประจำตัวมากมายอีก ส่วนพระรูปที่สามอายุ 30 พรรษา อาการดีขึ้นมาก ไม่มีไข้แล้ว เชิญฟังสัมภาษณ์ครับ

675 Views