Joe Biden พร้อมจะเริ่มสัมภาษณ์ผู้ที่จะมาเป็นรองประธานาธิบดีร่วมกับเขา คุณ ลัดดา Tammy Duckworth ก็อยู่ในหนึ่งของผู้ถูกพิจารณา การสัมภาษณ์จะเริ่มในสัปดาห์นี้และจะแถลงผู้ที่จะมาเป็นรองประธานาธิปดีในสัปดาห์หน้า

เป็นครั้งที่สามที่ผู้หญิงจะขึ้นชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ยังไม่เคยมีใครถูกรับเลือกมาก่อน หวังว่าคงจะทำสำเร็จในครั้งนี้

527 Views