ร้านอาหารไทยในแอลเอ Togo ตกอย่างเห็นชัด เมื่อคนรู้ว่าเงินช่วย $600 ต่อสัปดาห์จาก Federal Unemployment จะหยุดเงินช่วย $ 600 สัปดาห์ บางคนมองอีกแง่หนึ่งอาจจะเป็นการจุงใจให้คนไม่อยากไปทำงานเพราะได้เงินมากเกินกว่าช่วงทำงาน  ความจริงเงินจำนวน $ 600 นี้เป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ คนที่ได้เงินนี้มาก็นำมาใช้จ่ายทันทีจ่ายกับข้าวค่าอาหารและสิ่งที่จำเป็น เป็นการช่วยธุรกิจต่างๆสามารถเดินต่อไปได้ด้วย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้านอาหารไทยในแอลเอได้บอกว่ายอดขายได้ตกลงอย่างมากมาย

ตราบใดที่คนไม่มั่นใจในการกลับไปทำงานเพราะเชื้อโคโรน่าไวรัสและงานส่วนใหญ่ก็ดูว่าไม่มีทางกลับมาได้ คนว่างงานก็ยังไม่มีงานใหม่มาทดแทน จะกล่าวว่ามีงานแล้วไม่ไปทำมันอาจจะเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่จริง

444 Views