[responsivevoice voice=”Thai Female” buttontext=”ฟังข่าว”] 40 วินาที


ทำเนียบขาวได้ออกคำสั่งให้ระงับการขับไล่ผู้เช่าที่อาศัยจนถึงสิ้นปี 2020 หากคุณมีรายได้ต่ำกว่า $99,000 ต่อปีคนโสดหรือคู่แต่งงานที่มีรายได้ต่ำกว่า $198,000 ต่อคู่ในปี 2020 คุณจะมีสิทธิรับความคุ้มครองจากคำสั่งระงับการขับไล่ผู้เช่า จากทาง White House นี้ สิ่งที่ต้องทำเพื่อที่จะได้สิทธินี้คือ

1. ร่างเอกสารคำให้การว่าคุณไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านได้ แสดงให้เห็นว่าได้รับความลำบากจากเรื่องงานเนื่องมาจากโคโรน่าไวรัส
2. ยื่นให้เจ้าของบ้านหรือบริษัทบ้านเช่า คุณก็จะได้ความคุ้มครองภายใต้คำสั่งนี้
3. แต่คุณก็ยังเป็นหนี้ค่าเช่าเหมือนเดิมและหนี้ก็จะสะสมด้วย เพียงแต่จะไม่ถูกขับไล่จนถึงสิ้นปี

[/responsivevoice]


638 Views