ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยในอเมริกาจำนวนไม่น้อย ส่งเสียงสะท้อนถึงความกังวลในท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ยังคงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งหลังตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครต และอาจทำให้เกิดความวุ่นวายในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองVOAThai

919 Views