Denied ถูกปฏิเสธ
หมายถึง USCIS ได้ตรวจดูเอกสารทั้งหมดแล้ว แต่ตัดสินว่าคุณสมบัติของผู้สมัครใบเขียวไม่เข้าข่ายหรือมีไม่พอ


Rejection ปฏิเสธ
หมายถึง USCIS ไม่สามารถจะตรวจสอบเอกสารได้ อาจจะเพราะกรอกฟอร์มผิดหรือฟอร์มเก่าเกินไป ดั่งนั้น USCIS จะส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาให้พร้อมเงินค่าธรรมเนียม


วิธีที่จะเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านี้ และมีบอกเคล็ดให้อีกด้วย โปรดดูคลิปเพื่อนทนายอิมมิเกรชั่นของผมในแอลเอ Michael Ashoori สามารถเปลี่ยน caption มาเป็นภาษาไทยได้


Ashoori Laws 

1,029 Views