ปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าว และ มีการทารุณสัตว์ ทีเป็นข้อเรียกร้องของ “Peta” ซึ่งเป็นองค์การที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทารุณสัตว์ทั่วโลก ที่เสนอให้ร้านค้าต่างๆ มีการ Ban กะทิสัญชาติไทยยี่ห้อ “ชาวเกาะ” ที่เป็นข่าวโด่งดังตามสื่อต่าง ๆ ทั่วโลกในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ล่าสุด ทางสำนักงาน Thai Trade Center , Los Angeles ได้ออกมาชี้แจงข้อมูลและความคืบหน้าที่มีการส่งเอกสารและคำอธิบายต่าง ๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริง โดยมีหลักฐานและ ข้อยืนยันต่าง ๆ ยืนยันถึงขั้นตอนการเก็บมะพร้าวจากสวนเข้าโรงงานผลิตกะทิ โดยเฉพาะยี่ห้อ “ชาวเกาะ” ที่เป็นข้อถกเถียงอยู่ในปัจจุบัน โดยทาง Distributor รายใหญ่ ๆ ในสหรัฐฯ ต่างเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและ ยอมรับในกะทิสัญชาติไทยยี่ห้อนี้มากขึ้น แต่ ก็ยังมีส่วนที่ยังกังวลอยู่ในกระแสทางสื่อที่ออกข่าวที่เกิดขึ้นอยู่บ้างบางส่วน


Nat TV รายงานข่าว

558 Views