ทนายแก้ว TALK-ไม่รอช้า! ไบเดนเปิดร่างกฏหมาย พ.ร.บ. ล่าสุด The U.S. Citizenship Act of 2021

 

สนใจ เรื่องขอ Amnesty กด แอดไลน์ @583rjnim ท่านสามารถร่วมติดตามอัพเดทข้อมูลข่าวสารและสถาณการณ์ทางด้านกฏหมายอิมมิเกรชั่นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะชาวไทยที่อยู่อาศัยในอเมริกากับทนายแก้วนะคะ Facebook: https://www.facebook.com/whiteandshep…

 

Website: http://whiteandshepherd.com/

 

Email: visa@lawfirmws.com Phone: 503.922.2924 (United States)

3,009 Views